Eaton Park có tên pháp lý là Khu nhà ở Tâm Lực, nằm trong quy hoạch chi tiết 1/2000 của Khu dân cư 36ha tại phường An Phú, TP.Thủ Đức. Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 1/2021 và phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 vào tháng 12/2021.

Dự án Eaton Park là tên thương mại của Khu nhà ở Tâm Lực, nằm tại Mai Chí Thọ, Quận 2 (nay là TP. Thủ Đức) hiện do chủ đầu tư Gamuda Land phát triển. Dự án đã có các thủ tục pháp lý sau:

Quy hoạch chi tiết 1/2.000Eaton Park được thiết lập theo quy hoạch chi tiết 1/2.000 cho Khu dân cư 36 ha tại phường An Phú, quận 2 (hiện là TP. Thủ Đức). Điều này đảm bảo rằng dự án tuân theo quy hoạch phát triển chung của khu vực.

Chấp thuận chủ trương đầu tư: Dự án đã nhận được sự ủng hộ về chủ trương đầu tư vào tháng 1/2021. Điều này thể hiện sự quan tâm và sự hỗ trợ từ phía chính quyền địa phương đối với dự án.

Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500: Dự án cũng đã được phê duyệt cho đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 vào tháng 12/2021. Điều này đảm bảo dự án tuân theo quy hoạch chi tiết cụ thể hơn và đã được xem xét và thông qua từ các cơ quan quản lý có liên quan.

Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500

Xem thêm Thông Tin Pháp Lý Của Eaton Park:

 • 2016.09.20 – Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp:
    Đây là bước quan trọng cho việc thiết lập và đăng ký pháp lý của dự án. Xem tại đây -> 
 • 2021.01.25 – Quyết Định Chủ Trương Đầu Tư:
  Quyết định này chứng tỏ sự chấp thuận và cam kết đầu tư vào dự án từ các cơ quan có thẩm quyền. Xem tại đây -> 
 • 2021.12.14 – Phê Duyệt Quy Hoạch 1/500:
  Việc phê duyệt quy hoạch này là bước quan trọng trong quá trình xác nhận kế hoạch phát triển dự án.
 • 2022.04 – Báo Cáo Tác Động Môi Trường:
  Báo cáo này thường được yêu cầu để đánh giá và quản lý các tác động tiềm ẩn đối với môi trường từ việc phát triển dự án. Xem tại đây -> 
 • 2023.02.17 – Giấy phép xây dựng:
  Đây là giấy phép quan trọng nhất đánh dấu dự án được phép triển khai xây dựng theo đúng quy định của pháp luật. Xem tại đây ->